GIÁM SÁT QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Số lượng tuyển dụng: 08
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư

Nhiệm vụ chính:
 • Kết nối với nhà đầu tư tiềm năng bao gồm các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán.
 • Thiết kế, soạn lập bài giới thiệu và các tài liệu thuyết trình chung về doanh nghiệp cho các chuyên gia phân tích, nhà đầu tư.
 • Tổ chức và phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị nhà đầu tư, họp định kỳ với các nhà phân tích chứng khoán, tổ chức và hỗ trợ các phòng ban có nhu cầu thực hiện chuyến thăm đến các dự án trong danh mục phát triển của công ty nhằm phục vụ cho việc đánh giá doanh nghiệp của các chuyên gia phân tích, nhà đầu tư và đối tác khác của công ty.
 • Trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, đưa ra các nhận định cần thiết theo yêu cầu từ các chuyên gia phân tích, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và cổ đông nói chung sau khi được phê duyệt từ cấp lãnh đạo.
 • Giám sát và thực hiện việc công bố thông tin về doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu 
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành QTKD, Tài chính, Kế toán – Kiểm toán
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, phân tích, tư vấn, rà soát tài chính hoặc kiểm toán tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty kiểm toán. 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 2 người trở lên
 • Kiến thức chung về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán
 • Kiến thức chuyên môn về tài chính, quan hệ công chúng
 • Kiến thức cơ bản về pháp luật, đặc biệt là các quy định áp dụng cho công ty niêm yết, công ty đại chúng.
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác và quan hệ khách hàng;
 • Giao tiếp tiếng anh lưu loát
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu