GIÁM SÁT PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 20
Báo cáo trực tiếp: Trưởng Phòng Pháp Lý Vận Hành Dự Án
Nhiệm vụ chính: 
Tư vấn thực hiện và kiểm soát toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động vận hành của tập đoàn, các công ty thành viên, công ty liên kết và hoạt động của các dự án đầu tư, vận hành của group dưới sự giám sát của Quản lý pháp lý và Giám đốc pháp lý.
Triển khai, nghiên cứu, thực hiện tư vấn pháp lý, soạn thảo, soát xét tài liệu, rà soát và kiểm tra pháp lý đối với hoạt động hỗ trợ huy động vốn của Tập đoàn và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn
Triển khai, nghiên cứu, thực hiện tư vấn pháp lý, soạn thảo, soát xét tài liệu, rà soát và kiểm tra pháp lý đối với hoạt động thi công, vận hành, khai thác các dự án đầu tư của Tập đoàn và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn
Tư vấn hoặc phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan xử lý pháp lý đối với các sự cố, khủng hoảng truyền thông của Tập đoàn và Công ty thành viên thuộc tập đoàn
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học / Cao học Chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Đầu tư

Từ 05 năm trở lên liên quan đến Đầu tư / Thương mại, Mua bán & sáp nhập, Kinh doanh bất động sản, Thi công- xây dựng trong đó 3 năm trở lên ở vị trí tương đương ở các Công ty Đầu tư / Hãng Luật, Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các Tập đoàn đa quốc gia về Lĩnh vực Bất động sản

Ưu tiên ứng viên đã có thẻ hành nghề luật sư
Khả năng phân tích, phán đoán & giải quyết vấn đề / tranh chấp.

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu