GIÁM SÁT PHÁP LÝ DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Pháp lý dự án

Nhiệm vụ chính:
  • Nắm vững và thực hiện thành thạo các thủ tục pháp lý của dự án.
  • Đề xuất xây dựng, triển khai và giám sát quy trình thực hiện, trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
  • Đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và theo quy định của pháp luật.
  • Xây dựng mối quan hệ với các Sở Ngành để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động Kinh doanh.
Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật, ngành Kiến trúc & Quy hoạch xây dựng.
  • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc và 1 năm ở vị trí tương đương
  • Kiến thức chung về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng.
  • Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở.
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu