GIÁM SÁT PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng pháp lý doanh nghiệp
Nhiệm vụ chính: 
Soát xét, rà soát pháp lý doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro pháp lý, thông báo, cập nhật rủi ro pháp lý cho các phòng, ban và đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động của tập đoàn.
Tư vấn, rà soát, soạn thảo các loại hợp đồng và các loại văn bản khác cho Tập đoàn phù hợp với quy định pháp luật.
Hỗ trợ phòng ban tham gia đàm phán với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng nhằm hô trợ về mặt pháp lý & Tham gia tố tụng để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của Tập đoàn (nếu có)
Hỗ trợ xây dựng và quản lý việc cập nhật, lưu trữ quy trình biểu mẫu, rà soát tuân thủ pháp lý
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành luật
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản/ tư vấn pháp lý tại công ty/văn phòng luật
Am hiểu Kiến thức pháp luật.
Ưu tiên hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng, thuế, tài chính

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu