GIÁM SÁT PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

Số lượng tuyển dụng: 20
Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Pháp lý đầu tư
Nhiệm vụ chính: 
Rà soát, kiểm tra pháp lý các dự án đầu tư, soạn thảo và soát xét toàn bộ tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan khi tiến hành Mua bán & Sáp nhập (M&A) công ty mục tiêu và/hoặc trong giai đoạn triển khai hoạt động đầu tư và các hoạt động pháp lý khác liên quan đến việc triển khai đầu tư của Tập đoàn và/hoặc của các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
Tư vấn pháp lý, soạn thảo, soát xét tài liệu, rà soát và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật liên quan đến thi công, vận hành, khai thác các dự án đầu tư và hoạt động của các công ty con thực hiện dự án đầu tư.
Nghiên cứu, cập nhật các quy định mới/điều chỉnh của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư, vận hành và kinh doanh dự án
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học / Cao học Chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Đầu tư.
Từ 03 năm kinh ngiệm trong lĩnh vực Tư vấn Luật, Đầu tư, M&A, trong đó 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các Công ty về Đầu tư / Bất động sản hoặc các Công ty đa quốc gia.
Ưu tiên ứng viên đã có thẻ hành nghề luật sư
Khả năng phân tích, phán đoán & giải quyết vấn đề / tranh chấp.

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu