GIÁM SÁT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Số lượng tuyển dụng: 8
Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường

Nhiệm vụ chính:
  • Lập kế hoạch – tổ chức chương trình nghiên cứu thị trường (NCTT) hàng năm/quý/tháng/tuần và các chuyên đề nghiên cứu quan trọng theo định hướng của Ban giám đốc
  • Đề xuất ý kiến dưới góc độ thị trường liên quan đến hoạt động phát triển dự án, kinh doanh, và chiến lược marketing của công ty.
  • Hỗ trợ cho bộ phận Kinh doanh thông qua các báo cáo phân tích nhận định về thực trạng và xu hướng của thị trường để có chiến lược phù hợp
  • Training kiến thức thị trường cho các phòng ban có liên quan
Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh …
  • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, BĐS
  • Có kiến thức về kỹ thuật xử lý phân tích thông tin dữ liệu, đồ họa. Sẵn sàng đi công tác đến các địa phương khác ngoài TP.HCM

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu