GIÁM SÁT MARKETING

Số lượng tuyển dụng: 20
Báo cáo trực tiếp: Phó giám đốc Marketing
Nhiệm vụ chính: 
Xây dựng thương hiệu thông qua kế hoạch & chương trình Marketing cho các dự án của Tập đoàn.
Quản lý tất cả các ấn phẩm thương hiệu (POSM) và tài liệu Marketing, tuân thủ theo Hướng dẫn xây dựng thương hiệu, khung thương hiệu của tập đoàn và các quy định của nhà nước.
Nghiên cứu, nắm bắt xu hướng thị trường và thông tin liên quan để phát triển chiến lược tiếp thị mới.
Đề xuất các chương trình bán hàng đa kênh và chương trình khuyến mãi để đạt được mục tiêu kinh doanh. 
Biên soạn các tài liệu và thiết kế ấn phẩm cho tất cả các kênh phân phối để hỗ trợ các hoạt động của kênh.
Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing, đề xuất giải pháp để cải thiện doanh số.
Phối hợp phát triển và thực hiện các chương trình khuyến mãi tại các sự kiện.
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học / Cao học chuyên ngành Marketing / Quảng cáo, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế. Ưu tiên ứng viên có bằng cấp được đào tạo ở nước ngoài.

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm triển khai Marketing / Kinh doanh trong lĩnh vực bát động sản, đã làm việc cho các chủ đầu tư lớn tại thị trường Việt Nam

Tư duy dự án, chiến lược thương hiệu và bán hàng

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


 

Ứng tuyển Tải mẫu