GIÁM SÁT DỰ ÁN KHU VỰC (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

Số lượng tuyển dụng: 20
Báo cáo trực tiếp: Quản lý dự án khu vực/ Giám đốc điều hành khu vực

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Hỗ trợ Quản lý dự án khu vực và điều phối, quản lý dự án để bảo đảm các dự án được phát triển, triển khai, hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng trong ngân sách được duyệt.

NHIỆM VỤ:
1/ Giám sát việc thực hiện và triển khai dự án:
 • Hỗ trợ Quản lý dự án khu vực trong việc lập & theo dõi chi tiết kế hoạch tổng thể tiến độ tổng thể thực hiện các dự án quản lý 
 • Theo dõi, báo cáo và thúc đẩy Phòng Pháp lý dự án (PLG) thực hiện thủ tục pháp lý theo kế hoạch lập ra
 • Hỗ trợ Ban điều hành khu vực trong việc phối hợp với Phòng Quản lý thiết kế & dự toán ngân sách (PDB) trong giai đoạn thiết kế 
 • Phối hợp trực tiếp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi bàn giao cho phòng Quản lý xây dựng, an toàn & môi trường  (PCD-HSE) triển khai thi công dự án.
 • Điều phối, quản lý dự án mình phụ trách để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được cấp trên giao
2/ Thực hiện các báo cáo định kỳ và các công việc khác được giao
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ liên quan đến công việc đang phụ trách
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, đại học kiến trúc
 • Hiểu biết về lĩnh vực BĐS.
 • Kiến thức về tài chính, thiết kế kỹ thuật, xây dựng, quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực BĐS.
 • Am hiểu luật và quy định nhà nước liên quan đến lĩnh vực BĐS.Khả năng giao tiếp tốt, tự tin.
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu