GIÁM SÁT ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

Số lượng tuyển dụng: 20

Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Đối tác nhân sự

Nhiệm vụ chính: 
Hướng dẫn trưởng Khối/ Phòng ban cơ cấu tổ chức tinh gọn; chức năng nhiệm vụ không trùng lắp.
Đảm bảo mỗi nhân viên hiểu rõ mô tả công việc của vị trí đảm nhiệm, mục tiêu, kế hoạch làm việc.
Thực hiện công tác đánh giá hiệu quả làm việc.
Đề xuất Trưởng khối/ phòng ban công tác tìm kiếm, tuyển chọn phát triển đội ngũ kế thừa.
Đề xuất khối các chương trình động viên/ khen thưởng/ gắn kết nhân viên.
Thực hiện các nhiệm vụ quan hệ lao động (giải quyết mâu thuẫn, vi phạm kỷ luật …) theo phân công.
Yêu cầu: 
Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Quản trị Kinh doanh/Luật/v.v...

Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự

Am hiểu Pháp luật liên quan đến quản lý lao động (luật lao động, luật công đoàn)

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu