GIÁM SÁT ĐÀO TẠO

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Đào tạo

Nhiệm vụ chính: 

  • Giảng dạy các môn kỹ năng mềm cho nhân viên công ty (các kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình, teamwork, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch công việc, thương lượng, dịch vụ khách hàng, v.v.)
  • Phân tích nhu cầu đào tạo và thiết kế chương trình đào tạo
  • Quản lý hệ thống e-learning
  • Lập kế hoạch đào tạo và xây dựng bài giảng, học liệu; quản lý, giám sát nguồn giảng viên nội bộ & thuê ngoài
  • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm đào tạo triển khai một số chương trình đào tạo đặc thù

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
  • Có kinh nghiệm và khả năng giảng dạy tốt các kỹ năng mềm nói trên; đã từng làm corporate trainer tại các doanh nghiệp hoặc đã đi dạy cho nhiều doanh nghiệp
  • Kỹ năng giảng dạy cho người lớn (trong các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên doanh nghiệp)
  • Kỹ năng viết và giao tiếp tốt; kỹ năng quản lý nhân sự trong nhóm
  • Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PPT, v.v.

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu