GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số lượng tuyển dụng: 10

Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng báo cáo tài chính

Nhiệm vụ chính: 
Giám sát, thực hiện thu thập, tổng hợp báo cáo tài chính riêng hàng tháng, quý, giữa năm, cuối năm; thực hiện lập báo cáo tài chính hợp nhất theo phần công việc phụ trách.
Giám sát, thực hiện xử lý các công việc, vấn đề phát sinh liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ, phát hành báo cáo đã được kiểm toán đúng thời hạn.
 Giám sát, thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính theo IFRS giữa năm và cuối năm, phát hành báo cáo đã được kiểm toán đúng thời hạn.
Thực hiện các báo cáo tuân thủ cho nhà đầu tư; cung cấp số liệu, giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư, cổ đông về báo cáo tài chính thông qua IR, TRE.
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh tại vị trí tương đương
Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt 
Khả năng làm việc độc lập với áp lực cao.
Năng động, nhiệt tình, cẩn thận

Gửi hồ sơ đến: recr[email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu