GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

Số lượng tuyển dụng: 05
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc khối quản lý & khai thác tài sản
Nhiệm vụ chính:
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể, tham gia công tác định hướng phát triển, ý tưởng thiết kế và chiến lược kinh doanh các cụm giải trí: Theme park, water Park, Kid park, FEC…
Quản lý những đơn vị tư vấn, thiết kế, xây dựng và vận hành các dự án cụm vui chơi thông qua việc tìm kiếm & thương lượng với các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, nhà thầu/ nhà cung cấp cho các cụm giải trí.
Lập kế hoạch và theo dõi báo cáo định kỳ, kịp thời cho Ban lãnh đạo cũng như các phòng ban liên quan về tình hình hoạt động, các vấn đề cần thay đổi liên quan đến quá trình quản lý vận hành.
Xây dựng cơ cấu tổ chức và các quy trình liên quan đến vận hành của các cụm giải trí.
Yêu cầu: 
Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, KTXD… ưu tiên ngành Quản lý/quản trị dự án/ điều hành nghỉ dưỡng các khu vui chơi, tự do (Attaction)

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, vận hành khu giải trí và 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí GĐ / PGĐ điều hành công ty

Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều hành chung dự án.
Tư duy nhạy bén, có khả năng thiết lập quan hệ tốt với đối tác, chính quyền và khách hàng.
Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ. 
Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu