GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Số lượng tuyển dụng: 2
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối Nguồn nhân lực
Nhiệm vụ chính: 
Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ về văn hóa, môi trường làm việc, thông tin của tập đoàn.
Lên ý tưởng, thu thập thông tin và tổ chức thiết kế và xuất bản các ấn phẩm truyền thông nội bộ.
Xây dựng kênh truyền thông nội bộ và truyền tải thông tin chính xác, kịp thời, đảm bảo tất cả nhân viên đều có cùng cách hiểu về thông tin được truyền đạt.
Tổ chức triển khai các chương trình, sự kiện trong kế hoạch xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp.
Đưa ra các định hướng chiến lược trong việc xây dựng kế hoạch xử lý khủng hoảng và phòng chống các rủi ro có thể xảy ra; Xử lý khủng hoảng truyền thông.
Quản lý ngân sách các hoạt động về truyền thông, đảm bảo ngân sách được chi tiêu hợp lý, đạt hiệu quả hỗ trợ hoạt động truyền thông và nằm trong mức ngân sách được cho phép
Yêu cầu:
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành nhân sự, kinh tế, marketing, ngoại ngữ. Ưu tiên ngành truyền thông và báo chí
Từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực nhân sự, truyền thông nội bộ và 05 năm ở vị trí Giám đốc/Trưởng phòng cấp cao cho các công ty/Tập đoàn quy mô lớn
Khả năng quản lý các mối quan hệ xuất sắc
Khả năng phân tích & đánh giá dữ liệu, dự đoán xu hướng thị trường.
Kỹ năng quản lý rủi ro & sự thay đổi chiến lược
Khả năng quản lý các mối quan hệ xuất sắc
Kỹ năng quản lý dự án và thời gian
Kỹ năng lãnh đạo, truyền cảm hứng, quản lý & huấn luyện nhân viên

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu