GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ NỘI THẤT

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc quản lý thiết kế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Định hướng tư vấn thiết kế nội thất và việc thực hiện hợp đồng thiết kế nội thất.

NHIỆM VỤ:
1/ Quản lý thiết kế nội thất 
 • Tiến hành thiết kế  và định hướng thiết kế ý tưởng nội thất (concept design) cho các dự án được phân công phụ trách
 • Phối hợp và làm việc với bộ môn để quản lý thiết kế nội thất cho các dự án
 • Quản lý thiết kế nội thất nhằm đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ tổng thể của dự án đã được duyệt
 • Xem xét và đề xuất các vật liệu hoàn thiện, vật dụng nội thất thay thế để kiểm soát chi phí khi được yêu cầu 
 • Hỗ trợ bộ phận quản lý công trường giải đáp các vấn đề liên quan đến thiết kế kỹ thuật do nhà thầu đệ trình
2/ Quản lý tư vấn thiết kế nội thất 
 • Tham gia đánh giá năng lực và tuyển chọn tư vấn thiết kế nội thất cho dự án
 • Đánh giá và phê duyệt hồ sơ thiết kế do tư vấn đệ trình
 • Phối hợp nhóm dự toán – đấu thầu, cung ứng trong việc đấu thầu các gói thầu liên quan
 • Báo cáo cho cấp trên tình hình chất lượng và tiến độ thực hiện của tư vấn
3/ Hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm

YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thiết Kế Nội Thất
 • Kiến thức chuyên sâu về Thiết kế Nội thất
 • Kiến thức chung về kỹ thuật thi công nội thất
 • Kiến thức về nhà cung cấp, nhà sản xuất và các sản phẩm có sẵn tại địa phương và thị trường thế giới
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu