GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ KẾT CẤU

Số lượng tuyển dụng: 05
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Quản lý thiết kế
Nhiệm vụ chính:
Lập kế hoạch quản lý, giám sát bảo đảm chất lượng và tiến độ của hồ sơ thiết kế kết cấu.
Quản lý việc phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế trong giai đoạn thiết kế kết cấu và kiểm tra sự thay đổi để kiểm soát chi phí dự án.
Hỗ trợ và báo cáo cho Giám đốc quản lý thiết kế các công việc có liên quan đến thiết kế kết cấu.
Quản lý việc theo dõi và phối hợp các cấp chính quyền để phê duyệt hồ sơ thiết kế.
Phê duyệt công tác phân bổ công việc và lên kế họach đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên.
Yêu cầu: 
Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu 
Trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và 05 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao tại các công ty/ Tập đoàn quy mô lớn
Nắm bắt sự phát triển của công nghệ mới trong xây dựng
Khả năng phân tích và đánh giá, nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới vào thực tế.
Có định hướng và hoạch định kế hoạch tốt

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu