GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 02
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc khối Tài chính & Kế Toán
Nhiệm vụ chính: 
 • Đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động vốn của Tập đoàn cho các dự án đầu tư
 • Đảm bảo việc hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các định chế tài chính trong hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm của Tập đoàn
 • Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các định chế tài chính trong, ngoài nước để đảm bảo hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế của Tập đoàn trên thị trường tài chính
 • Kiểm soát sau giải ngân, Quản lý Phòng Tài chính dự án và tương tác với các phòng ban khác của Tập đoàn
 • Quản lý rủi ro và quy trình
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế
 • Có kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, đầu tư; kiến thức cơ bản về kế toán, thuế và pháp luật
 • Ít nhất 8 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phụ trách huy động vốn, tương tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước. 
 • 5 năm kinh nghiệm quản lý ở cấp độ Director hoặc Manager với quy mô bộ phận từ 10 thành viên, có kinh nghiệm tương tác trực tiếp với Lãnh đạo doanh nghiệp, Lãnh đạo Ngân hàng, định chế tài chính
 • Hiểu biết chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, đầu tư từ chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm làm việc;
 • Kiến thức tốt và chuyên sâu về quy định pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp, đầu tư, tài chính, ngân hàng và kế toán;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, có tính thuyết phục cao; có kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội ngũ;
 • Luôn ý thức và đề cao tính Chính trực, Chuyên nghiệp, Hiệu quả trong công việc;
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu