GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG & AN TOÀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối Đầu tư, Triển khai & Điều hành dự án
Nhiệm vụ chính: 
  • Lên kế hoạch và quản lý xây dựng tất cả các dự án
  • Giám sát và triển khai phối hợp với các phòng ban có liên quan
  • Xây dựng và phát triển đội ngũ NV kế thừa
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khối
Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng 
  • Trên 15 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan và 10 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc dự án
  • Kỹ năng quản lý dự án xây dựng qui mô lớn, các công trình cao tầng
  • Kỹ năng quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa
  • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
  • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu