GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối Thương mại
Nhiệm vụ chính: 
 • Xây dựng bộ tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ tòa nhà áp dụng cho tất cả các tòa nhà do Novaland phát triển; Đảm bảo các tòa nhà được các đơn vị quản lý vận hành một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã xây dựng;
 • Tổ chức kiểm tra (định kỳ hoặc không định kỳ) chất lượng dịch vụ và kỹ thuật của các đơn vị quản lý vận hành tại các tòa nhà nhằm phát hiện ra các thiếu sót cần khắc phục; Theo dõi việc khắc phục các thiếu sót từ các đợt kiểm tra trước của các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà; 
 • Thương thảo, quản lý và đảm bảo việc thực hiện đúng và đầy đủ nội dung hợp đồng của các đơn vị dịch vụ. 
 • Tổ chức kiểm tra, đối chiếu các báo cáo doanh thu chi phí tại tòa nhà của các đơn vị quản lý vận hành, đảm bảo sự chính xác và đầy đủ.
 • Xem xét, tham mưu, quản lý ngân sách hoạt động tòa nhà
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên Đại học chuyên ngành QTKD, QT Du lịch & Khách sạn, hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, 2 năm trong lĩnh vực quản lý chất lượng dịch vụ tòa nhà
 • Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ tòa nhà
 • Khả năng nói và viết tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt 
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
 • Khả năng hoạch định, quản lý con người
 • Suy nghĩ tích cực, khách quan, công tâm trong mọi đánh giá, đề xuất
 • Thường xuyên di chuyển trong quá trình công tác.
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu