GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối thương mại
Nhiệm vụ chính:
Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn khách hàng của đại lý.
Xây dựng và triển khai chính sách chăm sóc đại lý.
Kiểm soát việc tuân thủ hoạt động quảng bá kinh doanh của đại lý, tuân thủ, tổng hợp kiểm soát xử lý quy trình ra hợp đồng cho đại lý.
Đề xuất các chi phí chi trả cho đại lý và kiểm soát, theo dõi quy trình chi trả.
Tổ chức kiểm soát các hoạt động của nhân viên theo đúng mục tiêu.
Báo cáo tình hình kinh doanh hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của từng đại lý một cách chính xác và kịp thời.
Yêu cầu: 
Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh / Kinh tế / liên quan & Có chứng chỉ Môi giới và Quản lý Sàn giao dịch Bất động sản 
Từ 10 năm kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản và từ 05 năm kinh nghiệm ở các vị trí Giám đốc/Trưởng phòng cấp cao tại các công ty/Tập đoàn quy mô lớn
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt
Tư duy dịch vụ khách hàng & tư duy chiến lược
Kỹ năng đánh giá & phân tích dữ liệu, khả năng dự đoán xu hướng.
Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu