GIÁM ĐỐC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Tài chính
Nhiệm vụ chính: 
 • Quản lý việc thiết lập, xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà đầu tư
 • Quản lý việc công bố thông tin về doanh nghiệp và xây dựng hình ảnh Tập đoàn 
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông và thương hiệu.
 • Hỗ trợ ban Tổng Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn; Phụ trách khai thác cơ hội phát triển kinh doanh/ xúc tiến đầu tư vào Tập đoàn từ các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. 
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán – Kiểm toán 
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trên cương vị quản lý trong bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, phân tích, tư vấn, rà soát tài chính hoặc kiểm toán tại các tập đoàn chứng khoán, tập đoàn quản lý quỹ hoặc tập đoàn kiểm toán. 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 5 người trở lên
 • Kiến thức chung về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán
 • Kiến thức chuyên môn về tài chính, đầu tư, thị trường vốn và quan hệ cổ đông
 • Kiến thức cơ bản về pháp luật, đặc biệt là các quy định áp dụng cho công ty niêm yết, công ty đại chúng.
 • Ưu tiên kiến thức về lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác và quan hệ khách hàng;
 • Kỹ năng trình bày và phát biểu trước công chúng, kỹ năng thương lượng;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, hoạch định
 • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), có kỹ năng lập mô hình định giá là một lợi thế;
 • Giao tiếp tiếng Anh cao cấp, lưu loát
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu