GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 02

Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Pháp lý

Nhiệm vụ chính: 
Tổ chức hoạt động tư vấn pháp lý, đàm phán và soạn thảo tài liệu liên quan đến thi công, vận hành, khai thác các dự án đầu tư.
Tổ chức hoạt động tư vấn pháp lý, đàm phán và soạn thảo tài liệu liên quan đến cấu trúc bán hàng.
Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động huy động vốn.
Tư vấn, tham mưu các vấn đề pháp lý vận hành dự án khác.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học / Cao học Chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Đầu tư 
Từ 10 năm trở lên liên quan đến Pháp lý dự án, Pháp chế, M&A, Bất động sản và Từ 05 năm trở lên ở vị trí Lãnh đạo ở các Công ty Đầu tư / Hãng Luật, doanh nghiệp bất động sản, các Tập đoàn đa quốc gia về Lĩnh vực Bất động sản
Khả năng phân tích, phán đoán & giải quyết vấn đề / tranh chấp.
Khả năng giao tiếp & quản lý các mối quan hệ xuất sắc
Tư duy Tài chính & Quản trị hiệu quả Tài chính. 
Kỹ năng hoạch định và quản lý dự án
Kỹ năng quản lý nhân viên

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu