GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối đầu tư
Nhiệm vụ chính: 
  • Quản lý thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo qui định của Nhà nước
  • Tổ chức, duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức Nhà nước theo sự chỉ đạo của Chủ tịch và Tổng Giám đốc
  • Tạo điều kiện phát triển của tất cả các nhân viên trong bộ phận, bao gồm cả kế hoạch kế nhiệm cho vai trò chủ chốt
  • Thực hiện công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành kiến trúc & quy hoạch, xây dựng, quản lý dự án, luật, Kinh tế, Kế toán …
  • Ít nhất 10 năm trở lên, 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Kiến thức chung về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng;
  • Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, quy hoạch, bất động sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở
  • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…);
  • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu