GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

Số lượng tuyển dụng: 02
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc pháp lý
Nhiệm vụ chính:
Tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra pháp lý tất cả các thủ tục, hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện đầu tư dự án.
Tổ chức thực hiện đàm phán, soạn thảo, soát xét các tài liệu, hồ sơ giao dịch trong hoạt động đầu tư giữa tập đoàn, công ty con, công ty liên kết của tập đoàn và/hoặc nhân sự chỉ định bởi tập đoàn với đối tác.
Tổ chức thực hiện tư vấn hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn pháp lý độc lập để thực hiện tư vấn cho phòng ban chuyên môn, các Giám đốc khối, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Tập đoàn về những rủi ro pháp lý và giải pháp pháp lý khắc phục các rủi ro này trong giai đoạn đầu tư và giai đoạn hậu đầu tư.
Quản lý hành chính và giám sát hoạt động công việc của toàn bộ nhân sự còn lại trong nội bộ phòng pháp lý đầu tư (MAL).
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học / Cao học Chuyên ngành Luật Thương Mại
Từ 10 năm trở lên liên quan đến Pháp lý dự án, Pháp chế, Tư vấn Luật pháp liên quan đến Đầu tư, M&A, Bất động sản và có 05 năm trở lên ở vị trí Lãnh đạo ở các Công ty Đầu tư / Hãng Luật, doanh nghiệp bất động sản
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt
Khả năng phân tích, phán đoán & giải quyết vấn đề / tranh chấp.
Khả năng giao tiếp & quản lý các mối quan hệ xuất sắc 
Tư duy Tài chính & Quản trị hiệu quả Tài chính. 

Kỹ năng hoạch đinh và quản lý dự án


Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu