GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - CÔNG TY THÀNH VIÊN

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Tổng Giám Đốc – Công ty thành viên
Nhiệm vụ chính
Thực hiện vai trò là đối tác nhân sự (cùng khối phòng ban lập, tổ chức triển khai kế hoạch quản lý nhân sự đáp ứng chiến lược kinh doanh của công ty thành viên).
Quản lý công tác thu hút & Quản lý nhân tài để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng kịp thời, chất lượng cho các phòng ban tại công ty thanh viên.
Quản lý công tác lương & phúc lợi thông qua việc xây dựng, triển khai chính sách lương cạnh tranh; phúc lợi hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài.
Tổ chức thực hiện vận hành, áp dụng ứng dụng công nghệ vào hoạt động nhân sự.
Phát triển nhân viên qua công việc thực tế, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ phòng nhân sự.
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Kinh doanh …
Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và 08 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao tại các công ty/ Tập đoàn quy mô lớn
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt
Có định hướng và hoạch định kế hoạch tốt
Phát triển tổ chức                    
Quản lý nhân tài
Gắn kết nhân viên                     

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu