GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI XÂY DỰNG

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Triển khai dự án
Nhiệm vụ chính: 
 • Điều hành việc lập kế hoạch dự án từ khi có chủ trương đầu tư.
 • Điều hành việc triển khai xây dựng dự án từ khi tiếp nhận mặt bằng đến khi hoàn thành và bàn giao sản phẩm đảm bảo các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, ngân sách, an toàn lao động và vệ sinh môi trường
 • Phối hợp các phòng ban thuộc khối (Cung ứng, Ngân sách và Đấu thầu, Thiết kế, GMD) nhằm đảm bảo dự án được vận hành hiệu quả và đúng tiến độ.
 • Xây dựng và chịu trách nhiệm quản lý trong phạm vi ngân sách hoạt động thuộc phòng Hoạch định & Triển khai xây dựng sau khi được phê duyệt.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, ưu tiên ngành xây dựng 
 • Trên 15 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và 05 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao tại các công ty/Tập đoàn quy mô lớn
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt
 • Có Định hướng và hoạch định kế hoạch tốt
 • Có Quan hệ rộng, giao tiếp tốt
 • Tư duy nhạy bén, cẩn thận, chăm chỉ 
 • Có các đức tính trong sạch, chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao và giữ bí mật công việc
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu