GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Tài chính
Nhiệm vụ chính: 

 • Hàng tháng, quý, năm dựa vào kết quả ghi nhận thực tế, báo cáo từ Phòng Kiểm soát tài chính và các Phòng ban khác thiết lập các báo cáo quản trị gửi BGĐ cũng như hỗ trợ cung cấp thông tin đến các Phòng ban đúng thời hạn được giao
 • Tập hợp báo cáo dòng tiền từ từng công ty thành viên, các bộ phân liên quan (Phòng đầu tư, kế toán, nguồn vốn trong và ngoài nước,….) tổng hợp dòng tiền của Tập đoàn hàng tháng
 • Phân tích tài chính theo yêu cầu (ngoài phạm vi báo cáo quản trị) nhằm hỗ trợ BGĐ và các Phòng ban khác trong việc thực thi và ra các quyết định liên quan đến đầu tư, tài chính, phát triển kinh doanh
 • Hàng năm, kết hợp với BGĐ và các Phòng ban lập ngân sách, kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và dòng tiền kế hoạch cho Tập Đoàn dựa trên cơ sở hoạch định chiến lược từ HĐQT và BGĐ
 • Triển khai và cung cấp các chi tiêu tài chính (Financial KPIs) cho Phòng nhân sự và các phòng ban khác có liên quan.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên Đại học chuyên Tài chính, Ngân hàng, Bất Động Sản 
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng Quản lý rủi ro
 • Hiểu rõ Luật và quy định liên quan
 • Nhạy bén về tài chính
 • Bảo mật thông tin

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


 

Ứng tuyển Tải mẫu