GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc dự toán
Nhiệm vụ chính: 
 • Lập kế hoạch chi tiết, phân công nhân sự, quản lý và kiểm soát công việc của bộ phận dự toán ngân sách.
 • Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện công việc của bộ phận dự toán ngân sách.
 • Thiết lập và kiểm tra quy trình lập và kiểm soát ngân sách phù hợp với định hướng của công ty.
 • Quản lý quá trình lập và kiểm soát ngân sách
 • Quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho bộ phận dự toán ngân sách
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây Dựng/ Kiến Trúc/ Kinh tế xây dựng 
 • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng, trong đó hơn 10 năm trong lĩnh vực dự toán, lập ngân sách Xây dựng/ Cơ điện cho các loại hình dự án bao gồm chung cư, văn phòng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị. 5 năm quản lý ở vị trí tương đương, quản lý ít nhất 2 Trưởng phòng Dự toán với số lượng nhân viên từ 15 người trở lên, số dự án quản lý tại cùng 1 thời điểm từ 10 dự án.
 • Kiến thức về vật liệu, giá thành xây dựng/ cơ điện
 • Kiến thức tổng quát về kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm các bộ môn kết cấu, kiến trúc, cơ điện
 • Kiến thức tổng quát về bất động sản 
 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát
Gửi hồ sơ đến: [email protected]
Ứng tuyển Tải mẫu