GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN

Số lượng tuyển dụng: 02

Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc Dự Toán
Nhiệm vụ chính: 
Quản lý hoạt động nhóm dự toán cơ điện, phân công và kiểm soát chất lượng công việc, kiểm soát tiến độ đối nhân viên cấp dưới hoặc đơn vị tư vấn khối lượng.
Kiểm soát chi phí xây dựng cơ điện các dự án.
Thiết lập phân chia các gói thầu cho dự án, quản lý tiến độ công việc của nhóm dự toán phù hợp tiến độ chung toàn dự án. 
Kiểm soát đánh giá, phát hành chứng chỉ thanh toán, chứng chỉ phát sinh, thanh quyết toán cho các hợp đồng thi công.
Yêu cầu:
Đại Học – Chuyên ngành Cơ/ Điện 
15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, trong đó hơn 10 năm trong lĩnh vực QS và 5 năm quản lý ở vị trí tương đương, quản lý ít nhất 2 Trưởng Phòng Dự Toán
Kỹ năng quản lý, kiểm soát công việc
Kỹ năng đàm phán, thương thảo 
Giao tiếp tiếng Anh lưu loát 
Có các đức tính trong sạch, chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao và giữ bí mật công việc
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu