GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

Số lượng tuyển dụng: 02
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc nhân sự
Nhiệm vụ chính: 
Xây dựng, vận hành và phát triển mô hình HRBP tại khối Nguồn nhân lực
Lập kế hoạch và triển khai các chương trình nhân sự và phát triển tài năng kế thừa
Kết nối với các Khối/Phòng ban thông qua việc truyền thông các kế hoạch, chính sách & chương trình của tập đoàn; đảm bảo việc chia sẻ đầy đủ, thông tin chính xác & hiệu quả.
Nhận diện, phân tích, xử lý, giám sát và báo cáo rủi ro theo định hướng của Tập đoàn; đảm bảo công tác quản lý rủi ro tại Phòng ban được hiệu quả và cải tiến liên tục.
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Quản trị Kinh doanh/Luật/v.v...)
Trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự và 05 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao tại các công ty/ Tập đoàn quy mô lớn
Phát triển tổ chức
Giao tiếp và động viên
Quy trình và hệ thống kỹ thuật Nhân Sự
Quản lý nhân tài 
Có các đức tính trong sạch, chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao và giữ bí mật công việc

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu