GIÁM ĐỐC DIGITAL MARKETING

Số lượng tuyển dụng: 05
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Thương hiệu và Marketing
Nhiệm vụ chính:
Xây dựng kế hoạch quảng bá hàng tuần, tháng/hoặc theo từng chiến dịch cụ thể trên các kênh truyền thông kĩ thuật số cho các dự án theo ngân sách được duyệt và đạt hiệu quả hỗ trợ kinh doanh cao nhất.
Lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các hoạt động marketing kĩ thuật số để đảm bảo việc triển khai kế hoạch quảng bá thông tin về dự án/ thương hiệu được hiệu quả, không có sai sót và hỗ trợ trực tiếp hoạt động kinh doanh.
Triển khai các dự án về marketing kĩ thuật số bên cạnh các hoạt động quảng cáo thông thường như: xây dựng các ứng dụng điện thoại, hệ thống Listening Tool, …
Tìm hiểu, đề xuất các giải pháp Marketing kĩ thuật số mới, các nhà cung cấp mới để tăng cường hiệu quả của hoạt động marketing kĩ thuật số.
Yêu cầu:
Đại học chuyên ngành marketing, kinh tế, công nghệ
Từ 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing kĩ thuật số, ưu tiên các ứng cử viên đã từng làm việc trong các Digital Agencies và 05 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu