GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (SAFARI)

Số lượng tuyển dụng: 05
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc khối đầu tư & phát triển dự án

Nhiệm vụ chính: 
 • Góp ý về định hướng phát triển ý tưởng thiết kế và chiến lược kinh doanh Khu Vườn Thú (Safari)
 • Quản lý & giám sát quá trình vận hành Khu Safari theo đúng chủ trương hoạt động ban đầu.
 • Quản lý các đơn vị nhà thầu cung cấp nguồn cho Khu Safari
 • Lập kế hoạch và theo dõi báo cáo định kỳ, kịp thời cho Ban lãnh đạo cũng như các phòng ban liên quan về tình hình quản lý khu vườn thú, các vấn đề thay đổi liên quan đến quá trình quản lý khu này.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống bảo tồn & chăm sóc thú, cây cỏ cần thiết cho hoạt động điều hành quản trị, điều hành và vận hành Khu Safari theo đúng tiêu chuẩn An toàn – Vệ sinh quy định
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, KTXD… ưu tiên ngành Quản lý/quản trị dự án/ điều hành nghỉ dưỡng các khu vườn thú lớn, tự do (Safari)
 • Kiến thức về điều hành / quản trị doanh nghiệp, kinh doanh, tài chính, xây dựng, quản lý vận hành Khu Giải trí chuyên về vườn thú liên quan đến lĩnh vực BĐS.
 • Am hiểu chuyên sâu luật và quy định liên quan đến lĩnh vực BĐS.
 • Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, vận hành khu giải trí, 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí GĐ / PGĐ điều hành công ty
 • Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều hành chung dự án.
 • Tư duy nhạy bén, có khả năng thiết lập quan hệ tốt với đối tác, chính quyền và khách hàng.
 • Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ. 
Gửi hồ sơ đến: [email protected]
Ứng tuyển Tải mẫu