GIÁM ĐỐC CAO CẤP ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU VỰC (TP.HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối đầu tư & điều hành dự án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Điều hành, điều phối các bộ phận và quản lý hoạt động các công ty thành viên để bảo đảm dự án được phát triển, triển khai hiệu quả và đúng kế hoạch.

NHIỆM VỤ:
 • Phát triển, điều hành dự án
 • Quản trị ngân sách, hiệu quả hoạt động công ty thành viên/dự án trong vùng.
 • Phối hợp và hỗ trợ SALE đảm bảo mục tiêu bán hàng theo kế hoạch bán hàng đã được Ban lãnh đạo phê duyệt 
 • Phối hợp với các bộ phận Hợp đồng, Công nợ & Giao nhà thuộc Phòng Hậu mãi (ASD) đảm bảo các tiêu chí:
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, cư dân...
 • Xây dựng cơ cấu, môi trường làm việc, lập báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
YÊU CẦU:
 • Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, KTXD… ưu tiên ngành Quản lý/quản trị dự án.
 • Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực BĐS. Kiến thức về điều hành / quản trị, kinh doanh, tài chính, xây dựng, quản lý dự án BĐS.
 • Am hiểu chuyên sâu luật và quy định liên quan đến lĩnh vực BĐS.
 • 05 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí GĐ / PGĐ điều hành công ty
 • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.
 • Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ. 
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.
 • Khả năng hoạch định, quản lý & phát triển con người.
Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu