GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

Số lượng tuyển dụng: 02
Báo cáo trực tiếp: Chủ tịch HĐQT
Nhiệm vụ chính: 
 • Tư vấn cho Ban lãnh đạo Nova Group trong việc đưa ra các chiến lược, kế hoạch đối với công tác Đào tạo - Huấn luyện nhân viên đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh và phát triển con người.
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai, đánh giá đào tạo
 • Xây dựng hệ thống lưu trữ, tài liệu đào tạo
 • Xây dựng cơ chế quản lý tài chính hiệu quả cho các chương trình đào tạo của NLC.
 • Đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia đào tạo - huấn luyện nội bộ.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, luật, ngoại ngữ… ưu tiên ngành Quản nhân sự
 • Ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm việc tại công tác đào tạo và phát triển, 03 năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí Trưởng phòng trở lên
 • Kiến thức chung về đào tạo và phát triển
 • Kiến thức cơ bản về luật lao động
 • Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản
 • Kỹ năng ủy thác công việc 
 • Kỹ năng phân tích vấn đề và ra quyết định tốt
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt
 • Kỹ năng trình bày trước đám đông
 • Kỹ năng thuyết phục/ thương lượng
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu