GIÁM ĐỐC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối Đầu tư & Phát triển dự án
Nhiệm vụ chính: 
 • Thiết lập hệ thống quản lý và kiểm tra hồ sơ cứng và hồ sơ mềm cho các phòng ban có liên quan
 • Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng 
 • Phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm soát về chất lượng
 • Chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ liên quan đến yêu cầu của Giám Đốc Khối Đầu tư & Phát triển Dự Án
 • Xây dựng môi trường làm việc tốt và phát triển các thành viên của phòng nhằm đạt được kết quả công việc cao nhất
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, có kiến thức về xây dựng/ Đảm bảo chất lượng xây dựng
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý/ lãnh đạo thuộc lĩnh vực xây dựng liên quan đến QA/QC
 • Khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt;
 • Làm việc nhóm, lên kế hoạch, phân tích và báo cáo, năng lực lãnh đạo; quản lý các hồ sơ quản lý chất lượng
 • Khả năng Anh văn trôi chảy
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm (MS Excel, Word, Office, Project, Auto CAD)
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu