GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối hoạt động
Nhiệm vụ chính: 
 • Đề xuất & xây dựng chiến lược và lộ trình phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) cho toàn Tập đoàn 
 • Triển khai & xây dựng hạ tầng và ứng dụng CNTT phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn
 • Đảm bảo an ninh thông tin & các hệ thống hạ tầng và ứng dụng CNTT hoạt động ổn định
 • Nhận diện, phân tích, xử lý, giám sát và báo cáo rủi ro theo định hướng của Tập đoàn; đảm bảo công tác quản lý rủi ro tại Phòng CNTT được hiệu quả và cải tiến liên tục
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT
 • Ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, 10 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 10 người trở lên 
 • Am hiểu về kiến trúc CNTT, các hệ thống ứng dụng với qui mô lớn 
 • Am hiểu về cung cấp dịch vụ CNTT
 • Am hiểu về an ninh mạng
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Kỹ năng quản lý các mối quan hệ
 • Kỹ năng quản lý các ứng dụng, phần mềm & hệ thống
 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát
 • Kỹ năng huấn luyện
Gửi hồ sơ đến: [email protected]
Ứng tuyển Tải mẫu