GIÁM ĐỐC CHO THUÊ

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối thương mại
Nhiệm vụ chính: 
Chịu trách nhiệm cung cấp các giải pháp kinh doanh, tư vấn chiến lược cho các hoạt động cho thuê.
Xây dựng mối quan hệ chặc chẽ, gần gũi với các chủ nhà, đối tác chủ tài sản cho thuê.
Đề xuất, xây dựng triển khai các chương trình chính sách, công cụ bán hàng cũng như trong công tác cập nhật dữ liệu và chăm sóc khách hàng.
Điều phối hoạt động trong nội bộ và các phòng ban liên quan và đưa ra các giải pháp xử lý các phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
Xây dựng, góp ý và đề xuất các chương trình đào tạo cho các quản lý trực thuộc.
Cập nhật, tổng hợp, phân tích, báo cáo thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh để có đề xuất và triển khai các hoạt động kịp thời và hiệu quả.
Yêu cầu: 
Đại học / Cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế. 
Từ 10 năm kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản và 04 năm kinh nghiệm quản lý chiến lược Thương mại / Kinh doanh trong lĩnh vực Bất động sản hoặc các ngành liên quan.
Tư duy dịch vụ khách hàng & tư duy chiến lược.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục và quản lý các mối quan hệ.
Kỹ năng đánh giá & phân tích dữ liệu, khả năng dự đoán xu hướng.
Khả năng sáng tạo & linh hoạt trong xử lý vấn đề.
Kỹ năng lãnh đạo, phát triển đội ngũ

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu