CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 02
Báo cáo trực tiếp: Giám sát Pháp lý dự án

Nhiệm vụ chính: 
 • Làm thủ tục mua, bán đất cho dự án tại phòng công chứng.
 • Kê khai thuế cho các thửa đất đã mua. 
 • Đăng bộ tại sở Tài Nguyên và Môi Trường.
 • Xóa thế chấp các Giấy chứng nhận QSDĐ tại sở tài Nguyên và Môi trường.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án: Xin chủ trương chấp thuận dự án đầu tư, lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trình duyệt quy hoạch, trình duyệt dự án đầu tư.
 • Xây dựng mối quan hệ với các Sở Ngành để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động Kinh doanh.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, ngành Kiến trúc & Quy hoạch xây dựng.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kiến thức chung về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng;
 • Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở;
 • Sáng tạo, chủ động giải quyết công việc.
 • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…);
Gửi hồ sơ đến: [email protected]
Ứng tuyển Tải mẫu