CHUYÊN VIÊN HỢP ĐỒNG

Số lượng tuyển dụng: 40
Báo cáo trực tiếp:
Trưởng nhóm hợp đồng

Nhiệm vụ chính:

Kiểm tra đối chiếu thông tin trên Giấy đặt cọc so với Hồ sơ chứng từ khách hàng/Chương trình bán hàng….

Lập Bộ Hợp đồng trên cơ sở Giấy đặt cọc ở trạng thái Review trên SAP

Căn cứ Phiếu yêu cầu chỉnh sửa tài liệu/Phiếu giải quyết đề nghị khách hàng, thực hiện soạn thảo Phụ lục Hợp đồng/Thỏa thuận điều chỉnh Hợp đồng trên cơ sở: Mẫu đã được phê duyệt, Hướng dẫn của cấp trên và Phòng Pháp lý hoặc các phòng ban liên quan

Trực tiếp giải thích Hợp đồng cho khách hàng

Thực hiện nhập liệu các thông tin nội dung Hợp đồng đã phát hành cho khách hàng theo mẫu/quy trình/ quy định được ban hành lên phần mềm

 

Yêu cầu:

Đại học chuyên ngành Luật/ Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Ngữ văn

Từ 02 năm kinh nghiệm trong việc Soạn thảo hợp đồng / Văn bản pháp lý

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

An hiểu Kiến thức pháp luật – chuyên ngành bất động sản, Kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản

Giao tiếp tiếng Anh tốt

 

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu