CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG

 

Số lượng tuyển dụng: 20
Báo cáo trực tiếp:
Trưởng phòng Cung ứng

 

Nhiệm vụ chính:

Thực hiện mua hàng theo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách đã được duyệt

Đánh giá các tiêu chí kỹ thuật của vật tư đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đề ra để ra quyết định chọn sản phẩm, nhà cung cấp, nhà thầu phù hợp

Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng cho các gói đang thụ lý để tối ưu hóa lợi ích cho tập đoàn

Lập kế hoạch theo dõi tiến độ giao hàng, chủ động liên lạc với NCC để kiểm soát tiến độ giao hàng đảm bảo hàng hóa được giao theo đúng tiến độ như cam kết trong HĐ. Theo dõi và kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ, tiến độ thực hiện đơn hàng và tiến độ thanh toán

Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng cho các gói đang thụ lý để tối ưu hóa lợi ích cho tập đoàn

Cùng với Trưởng bộ phận, thực hiện phân tích và đánh giá năng lực nhà cung cấp hàng năm để tối ưu hóa danh bạ nguồn cung.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Kinh tế xây dựng, QTKD, Ngoại thương (Cung ứng xây dựng, cung ứng hoạt động),…

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cung ứng

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát

Kiến thức chung về mua hàng, cung ứng

Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực cung ứng hoàn thiện dự án

Ưu tiên kiến thức về ngành xây dựng, bất động sản

 

Gửi hồ sơ đến: [email protected]
Ứng tuyển Tải mẫu