CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HẠ TẦNG

Số lượng tuyển dụng: 20
Báo cáo trực tiếp:
Giám sát cung ứng Hạ tầng.

 Nhiệm vụ chính:

Phân tích các yêu cầu mua vật tư và dịch vụ. Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa vật tư-dịch vụ cần cung cấp

Đánh giá các tiêu chí kỹ thuật của vật tư đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đề ra để ra quyết định chọn sản phẩm, nhà cung cấp, nhà thầu phù hợp

Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng cho các gói đang thụ lý để tối ưu hóa lợi ích cho tập đoàn

Soạn thảo và quản lý Hợp đồng cung cấp hàng hóa, vật tư, thi công cho các gói đang thụ lý.

Cùng với Trưởng bộ phận, thực hiện phân tích và đánh giá năng lực nhà cung cấp hàng năm để tối ưu hóa danh bạ nguồn cung.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng …

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cung ứng

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát

Kiến thức chung về mua hàng, cung ứng

Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực cung ứng hạ tầng

Ưu tiên kiến thức về ngành xây dựng, bất động sản

 

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu