CHUYÊN VIÊN CÔNG NỢ

Số lượng tuyển dụng: 40
Báo cáo trực tiếp:
Trưởng nhóm công nợ

Nhiệm vụ chính:

Theo dõi công nợ và xử lý công nợ khách hàng

Lập kế hoạch, thực hiện theo dõi việc thu hồi nợ khách hàng đảm bảo đạt KPI.

Thiết lập danh sách các khách hàng có lịch sử nợ chậm thanh toán, mất khả năng thanh toán và thông báo cấp quản lý để có hướng xử lý kịp thời.

Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa tình trạng khách chậm thanh toán, nợ xấu.

Thương thảo với khách hàng về các biện pháp xử lý công nợ khách hàng

Giải quyết các đề nghị của khách hàng

Yêu cầu:

Đại học/ Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, kế toán, kinh tế.

Từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Công nợ khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn tài chính.

Kiến thức cơ bản về kế toán, luật

Kiến thức chuyên môn về chăm sóc khách hàng

Hiểu biết về tín dụng ngân hàng là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt

Khả năng quản lý các mối quan hệ, giải quyết tranh chấp

 

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu