Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

GIÁM ĐỐC CAO CẤP ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU VỰC (TP.HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0024 10 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

NVL0076 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM ĐỐC DIGITAL MARKETING

NVL0009 05 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

NVL0108 04 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ CAO CẤP DỰ ÁN CNTT 4.0

NVL0112 06 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

NVL0120 30 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

NVL0121 20 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM SÁT PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

NVL0126 10 TP.HCM 30/6/2019

LỄ TÂN

NVL0049 04 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN HỢP ĐỒNG

NVL0132 40 TP.HCM 30/06/2019

KỸ SƯ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN

NVL0139 30 TP.HCM 30/06/2019

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

NVL0144 40 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

NVL0148 10 TP.HCM 30/06/2019

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

NVL0150 10 TP.HCM 30/06/2019

BẢO VỆ NỘI BỘ

NVL0030 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019