Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC

02 TP.HCM 31/12/2016

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

06 TP.HCM 31/12/2016

KỸ SƯ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CAO CẤP

JD - PDT 08 TP.HCM 30/11/2016

KỸ SƯ TRƯỞNG CƠ ĐIỆN

JD - PCD 01 TP.HCM 30/11/2016

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC

JD - PCD 02 TP.HCM 30/11/2016

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ SÀN GIAO DỊCH

JD - SALE 04 TP.HCM 30/11/2016

QS Engineer/MEP QS Engineer

07. JD – PDT 09 TP HCM 30/11/2016

MEP Design Manager

06. JD – PDT 01 TP HCM 30/11/2016

QA HSE Engineer

05. JD – QA 02 TP HCM

General Accountant

04. JD – ACC: 538 TP HCM

MEP Engineer

03. JD – PCD: 02 TP HCM 30/11/2016

Site Engineer

02. JD – PCD: 546 TP HCM 30/11/2016

Project Construction Manager

01.JD – PCD 1075 TP HCM 30/11/2016

KỸ SƯ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN CAO CẤP

08. JD - PDT 02 TP.HCM 30/11/2016

KỸ SƯ XÂY DỰNG

02. JD - PCD 09 TP.HCM 30/11/2016

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

JD-SEL-11 09 TP. HCM 01/07/2016

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

JD-SEL-05 TP. HCM 01/07/2016