Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ CÔNG BỐ THÔNG TIN

NVL010-2017-OB 01 TPHCM 9/3/2017

TÀI XẾ

NVL009-2017-ADM 02 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN GIAO NHÀ

NVL008-2017-ASD 01 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

NVL007-2017-ASD 01 Đà Nẵng 9/3/2017

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

NVL001-2017-ACC 01 TPHCM 9/3/2017

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

NVL002-2017-ACC 05 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN THỊ TRƯỜNG VỐN

NVL003-2017-CMIR 02 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HOÀN THIỆN

NVL004-2017-PRO 04 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG CƠ ĐIỆN

NVL005-2017-PRO 02 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HẠ TẦNG

NVL006-2017-PRO 03 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ( QUA ĐIỆN THOẠI)

NVL006-2017-CSD 30 TPHCM 9/3/2017