Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

GIÁM ĐỐC CAO CẤP ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU VỰC (TP.HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0024 10 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

NVL0077 06 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

NVL0021 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0079 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0020 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN

NVL0019 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN

NVL0018 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

NVL0073 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ KẾT CẤU

NVL0017 05 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI XÂY DỰNG

NVL0074 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG & AN TOÀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

NVL0075 10 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0067 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - CÔNG TY THÀNH VIÊN

NVL0016 10 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (GOLF)

NVL0021 05 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (SAFARI)

NVL0022 05 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

NVL0015 05 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN

NVL0014 05 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0055 10 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC CHO THUÊ

NVL0013 10 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ

NVL0011 10 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC MARKETING

NVL0066 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC DIGITAL MARKETING

NVL0009 05 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC MARKETING ( THỊ TRƯỜNG HONGKONG, TRUNG QUỐC)

NVL0010 04 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NVL0056 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC HẬU MÃI

NVL0065 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

NVL0069 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

NVL0068 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH DỰ ÁN

NVL0081 02 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ RỦI RO & QUY TRÌNH TUÂN THỦ

NVL0070 04 TP.HCM 30/06/2019

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NVL0031 03 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

NVL0008 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

NVL0007 02 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC (TP.HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0050 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ

NVL0052 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0053 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0025 10 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ THIẾT KẾ HẠ TẦNG

NVL0026 10 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

NVL0051 10 TP.HCM 30/06/2019

QUẢN LÝ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

NVL0084 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN

NVL0027 15 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

NVL0028 15 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG CƠ ĐIỆN

NVL0029 05 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG DỰ ÁN

NVL0030 05 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG

NVL0092 08 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0033 10 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ & CHĂM SÓC CƯ DÂN

NVL0034 20 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ KIỂM SOÁT KỸ THUẬT

NVL0104 20 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0088 20 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

NVL0100 08 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

NVL0089 04 TP.HCM 30/06/2019