Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

GIÁM ĐỐC/ PHÓ GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

NVL008-2018-MAL 02 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

NVL004-2018-COD 500 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ HẬU MÃI

NVL008-2018-COD 100 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018

CHUYÊN VIÊN GIAO NHÀ

NVL005-2018-COD 05 TP. Hồ Chí Minh 15/04/2018