BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Sáng

8:00 - 8:30Đón khách

8:30 - 9:30Hội thảo & Rút thăm may mắn

9:30 - 11:30Phỏng vấn & Site tour


Chiều

14:00 - 14:30Đón khách

14:30 - 15:30Hội thảo & Rút thăm may mắn

15:30 - 17:30Phỏng vấn & Site tour


Hotline 0902 960 132

Vị Trí Tuyển Dụng

Tuyển 1.000 Chuyên viên tư vấn Bất động sản

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU VỰC (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 10
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (GOLF) 05
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (SAFARI) 05
GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ 06
GIÁM ĐỐC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 04
GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 04
GIÁM ĐỐC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 04
GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO 02
GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG 04
GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 04
GIÁM ĐỐC HẬU MÃI 04
GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 04
GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI XÂY DỰNG 04
GIÁM ĐỐC KINH DOANH (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 10
GIÁM ĐỐC MARKETING 04
GIÁM ĐỐC NGUỒN VỐN 04
GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ CÔNG TY 04
GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ DỰ ÁN 04
GIÁM ĐỐC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 04
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ RỦI RO & QUY TRÌNH TUÂN THỦ 04
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN 04
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG & AN TOÀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 10
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH DỰ ÁN 02
GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ NỘI THẤT 04
GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG & HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG 02
KẾ TOÁN TRƯỞNG 10
KỸ SƯ TRƯỞNG XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 60
QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 10
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 20
QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 10
QUẢN LÝ THIẾT KẾ KỸ THUẬT 10
QUẢN LÝ THIẾT KẾ QUY HOẠCH 10
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 08
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 08
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG 08
TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 08
TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ 10
TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI TÁC NHÂN SỰ 08
TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN 08
TRƯỞNG PHÒNG HẬU MÃI 08
TRƯỞNG PHÒNG HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 10
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 40
TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 04
TRƯỞNG PHÒNG NGUỒN VỐN 10
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ 10
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN 10
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH (KHU NGHỈ DƯỠNG) 10
TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG & HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG 10
GIÁM SÁT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 10
GIÁM SÁT DỰ ÁN KHU VỰC (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 20
GIÁM SÁT ĐÀO TẠO 10
GIÁM SÁT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 08
GIÁM SÁT PHÁP LÝ DỰ ÁN 10
GIÁM SÁT QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 08
KẾ TOÁN TỔNG HỢP 02
KỸ SƯ XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 100
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN 1000
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN 02
CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ ĐẠI LÝ 20
CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 02
CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (KẾ TOÁN) 02
CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN 02
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN 02
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG 02
LỄ TÂN 04
BẢO VỆ NỘI BỘ 02