CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG THE SUN AVENUE – QUÝ 1/2017

Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn thêm
Hotline: 0903 08 22 62 - 0938 221 226
CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN THE SUN AVENUE
“XUÂN TRAO LỘC ĐIỀN 2017”

I/ ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ÁP DỤNG:
- Bắt đầu từ ngày 13/01/2017 đến khi có thông báo CTBH mới.
- Lịch thanh toán và ưu đãi áp dụng cho sản phẩm căn hộ.

II/ LỊCH THANH TOÁN ( KHÔNG VAY NGÂN HÀNG)
1/ LỊCH THANH TOÁN CHUẨN

2/ LỊCH THANH TOÁN NHANH 50%

3/ LỊCH THANH TOÁN NHANH 99%.4/ LỊCH THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG.

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN THE SUN AVENUE
“XUÂN TRAO LỘC ĐIỀN 2017”

( Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2017 đến khi có thông báo mới)

1/ LỊCH THANH TOÁN THÁP SAV4 & SAV1

 

2/ LỊCH THANH TOÁN THÁP SAV5 & SAV6

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN THE SUN AVENUE

“XUÂN TRAO LỘC ĐIỀN 2017”
OFFICE-TEL THÁP 1 – 2 – 4 – 7 - 8

I/ ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ÁP DỤNG:
- Bắt đầu từ ngày 01/01/2017 đến khi có thông báo CTBH mới.
- Lịch thanh toán và ưu đãi áp dụng cho sản phẩm Office-tel.

II/ LỊCH THANH TOÁN
1/ LỊCH THANH TOÁN THÁP 1 (TIÊU CHUẨN THÔ)

 

2/ LỊCH THANH TOÁN THÁP 2 (TIÊU CHUẨN THÔ)3/ LỊCH THANH TOÁN THÁP 4 (TIÊU CHUẨN THÔ)

4/ LỊCH THANH TOÁN THÁP 7 VÀ THÁP 8 ( TIÊU CHUẨN HOÀN THIỆN CƠ BẢN)Ghi chú: Khách hàng vay ngân hàng theo PA2

Điều kiện áp dụng:
1. Khách hàng mua:
- Chứng minh thu nhập nhận nợ 65% giá trị sản phẩm mua để vay ngân hàng thanh toán cho chủ đầu tư. ( đợt 2 và đợt nhận nhà)
- Thời gian vay khách hàng được tự lựa chọn với ngân hàng.
- Khách hàng được ân hạn gốc 24 tháng.
2. Ngân hàng :
- Ngân hàng áp dụng chương trình ân hạn gốc 24 tháng cho khách hàng
- Giải ngân cho chủ đầu tư theo lịch thanh toán đề xuất theo CTBH.
- Giải ngân đợt 1 : 40% giá trị sản phẩm sau 10 ngày từ ngày ký HĐĐC
- Giải ngân đợt 2: 25% tại thời điểm bàn giao nhà