CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN SUNRISE CITYVIEW

(Thời hạn áp dụng từ ngày 03/09/2016)

1. Ưu đãi bán hàng: Khách hàng được áp dụng các chương trình chung của Công ty (nếu có)  

2. Tiêu chuẩn hoàn thiện: Hoàn thiện thô

** Lưu ý: Đối với PA chuẩn 2 (Bên bán không hỗ trợ lãi vay), ngay khi ký Hợp đồng làm phụ lục cam kết khách hàng thanh toán đúng tiến độ theo quy định Hợp đồng. Trường hợp khách hàng không tuân thủ đúng phụ lục đã cam kết sẽ bị tính hồi tố lại số tiền đã ưu đãi .
Trong trường hợp bên thứ ba là người thừa kế hoặc bên nhận chuyển nhượng của Bên mua sẽ áp dụng theo nội dung như trên.

(Thời hạn áp dụng từ ngày 03/09/2016)

1. Ưu đãi bán hàng:  

Khách hàng được áp dụng các chương trình chung của Công ty (nếu có )

2. Tiêu chuẩn hoàn thiện: Khách hàng mua được nâng cấp lên hoàn thiện cơ bản ( Giao lô Officetel hoàn  thiện cơ bản sau 03 tháng kể từ khi bàn giao thô )

** Lưu ý: Đối với PA chuẩn 2 (Bên bán không hỗ trợ lãi vay), ngay khi ký Hợp đồng làm phụ lục cam kết khách hàng thanh toán đúng tiến độ theo quy định Hợp đồng. Trường hợp khách hàng không tuân thủ đúng phụ lục đã cam kết sẽ bị tính hồi tố lại số tiền đã ưu đãi 
Trong trường hợp bên thứ ba là người thừa kế hoặc bên nhận chuyển nhượng của Bên mua sẽ áp dụng theo nội dung như trên.
Xin Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn thêm. 
Hotline: 0936 09 79 89