THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va thông báo tới Quý Nhà Đầu Tư về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

 1. Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
 2. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).
 3. Khối lượng phát hành: Tối đa 1.000.000 trái phiếu (Một triệu trái phiếu).
 4. Mệnh giá: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)/ Trái Phiếu. 
 5. Giá phát hành: 100% mệnh giá.
 6. Tổng giá trị phát hành: Tối đa 100.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng).
 7. Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm.
 8. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, có cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu.
 9. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 10. Đối tượng phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư, là các tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, các cá nhân là người nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
 11. Kỳ trả lãi: 6 tháng/lần, kể từ ngày phát hành.
 12. Thời điểm phát hành: Dự kiến tháng 4/2020. 

Chi tiết thông tin về việc phát hành trái phiếu sẽ được cung cấp tại:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va, Trụ sở tại 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đại lý Phát hành trái phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB, Trụ sở chính tại Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam; Chi nhanh Tp.HCM: Số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM.

Trân trọng./.