Quản trị hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc liên tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty, tập trung mọi nguồn lực nội bộ từ nhân sự đến tài chính dưới sự tham vấn của các tổ chức tư vấn danh tiếng trong và ngoài nước. Việc chuẩn hóa và hoàn thiện tất cả các quy trình phối hợp trong Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu suất công việc, khả năng sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho khách hàng và cổ đông .Với giá trị thương hiệu sẵn có, hệ thống quỹ đất dồi dào và danh mục Dự án đa dạng, Tập đoàn Novaland đang hướng đến mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản có giá trị vốn hóa hàng đầu tại thị trường Việt Nam.