Trách nhiệm xã hội

Tập đoàn Novaland luôn xem những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng nhằm đóng góp vào sự phát triển lâu dài, bền vững của xã hội Việt Nam.Trong nhiều năm qua, Novaland đã đã nỗ lực khởi xướng, tài trợ và tham gia nhiều chương trình xã hội ý nghĩa và hữu ích: các chương trình mổ mắt, mổ tim cho người nghèo, các hoạt động giúp trẻ mồ côi, dưỡng lão, hỗ trợ người già neo đơn,hỗ trợ người nghèo miền Tây Nam bộ, xây nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi qua chương trình Học bổng Cô giáo Nhế.
Trách nhiệm xã hội của Novaland còn được thể hiện qua hành động thực tế bằng việc quan tâm đến nhân viên của Tập đoàn, tạo việc làm ổn định, phát triển kinh doanh bền vững, tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên của mình có một cuộc sống ổn định, đầy đủ, sung túc, hạnh phúc. Nhân viên của Novaland Group có cuộc sống ổn định tức là đã góp phần xây dựng xã hội. Đây là trách nhiệm xã hội mà Tập đoàn luôn ưu tiên thực hiện.