Corporate Social Responsibility

STF’S SCHOLARSHIPS PROGRAM SUPPORTS POOR STUDENTS IN CENTRAL REGION

STF’S SCHOLARSHIPS PROGRAM SUPPORTS POOR STUDENTS IN CENTRAL REGION

HCMC – The STF-Pham Phu Thu Scholarships program under the Saigon Times Foundation in coordination with Novaland Group and journalist Duong Quang presented VND30 million to students in the central province of Quang Nam on May 30.
Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Tập đoàn Novaland luôn xem những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng nhằm đóng góp vào sự phát triển lâu dài, bền vững của xã hội Việt Nam.