Ban lãnh đạo

Ông  Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 • Cử nhân Nông nghiệp. Tốt nghiệp khóa Executive MBA, HSB-TUCK, Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ. 
 • Là một trong những chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại TP.HCM từ những năm 1980. Thành viên Tổ chức doanh nhân thế giới ( YPO - WPO ).
"Con người Novaland với giá trị cốt lõi: Chính trực - Hiệu quả - Chuyên nghiệp là tài sản quý báu của Tập đoàn; là chìa khóa của sự thành công sẽ sớm hiện thực được Sứ mạng, Hoài bão của Novaland Group”.

Ông  Bùi Xuân Huy 

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc

 • Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng và quản lý công nghiệp, Đại học Bách khoa TP HCM.
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland School of Business)
 • Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án, đã từng nắm giữ các chức vụ cấp cao tại các công ty xây dựng, tư vấn thiết kế và quản lý dự án đa quốc gia như Công ty Meinhardt Việt Nam và Công ty HBP.

Bà Hoàng Thu Châu

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám Đốc Kế Toán Novaland Group

 • Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán Tài chính.
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland School of Business)
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý tại Novaland Group

 

"Hạch toán chính xác, báo cáo trung thực kịp thời và minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng giúp Tập đoàn phát triển bền vững"

Bà Bich Thuy Nguyen

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 

 • Bà Bich Thuy là một nhà hoạch định chiến lược và là nhà điều hành cao cấp với hơn 20 năm kinh nghiệm quốc tế trong cả khu vực kinh tế công và kinh tế tư nhân. 

Ông Bùi Xuân Huy

Tổng Giám Đốc

 • Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng và quản lý công nghiệp, Đại học Bách khoa TP HCM.
 • Tốt nghiệp MBA tại trường Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland School of Business)
 • Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án, đã từng nắm giữ các chức vụ cấp cao tại các công ty xây dựng, tư vấn thiết kế và quản lý dự án đa quốc gia như Công ty Meinhardt Việt Nam và Công ty HBP

Bà Hoàng Thu Châu

Phó Tổng Giám Đốc

 • Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán Tài chính.
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland School of Business)
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý tại Novaland Group.

Ông Park Woung

Giám Đốc Thiết Kế

 • KIRA(Học Viện Đăng Ký Kiến Trúc Sư Hàn Quốc) – Tốt nghiệp Đại học Han Yang – Seoul
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết Kế, Quản lý Thiết kế, trong đó hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, từng giữ vị trí quản lý cao cấp tại các công ty quốc tế như Heawoo Architechture (Seoul), VKHousing (Việt Nam-Hàn Quốc)
 • Bà Nguyễn Thị Minh Thanh

  Trưởng Ban Kiểm soát

  • Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP HCM, Thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA).
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán và kiểm tra kiểm soát nội bộ, giữ các chức vụ quản lý cao cấp tại các tổ chức và Công ty đa quốc gia như KPMG Việt Nam và Pfizer Limited tại TP HCM

  Ông Nguyễn Vũ Duy

  Thành viên Ban Kiểm soát

  • Tốt nghiệp Đại học Kế toán kiểm toán.
  • Gần 8 năm kinh nghiệp nghiệm trong ngành kiểm toán và kiểm tra kiểm soát nội bộ tại các tổ chức và Công ty đa quốc gia như KPMG Việt Nam, Earnst & Young Việt Nam

  Bà Nguyễn Anh Thi

  Thành viên Ban Kiểm soát

  • Thạc sĩ – Luật sư.
  • Gần 10 năm kinh nghiệm tại các Công ty Luật.